ReadyPlanet.com
dot dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
bulletSPECIAL FORCES SEARCH ENGINE
bulletU.S,ARMY Advanced Airborne School
bulletU.S. Department Of Defense
bulletแผนกกีฬาโดดร่มเหินเวหา ทอ.
dot

dot


ตรวจสอบการฝึกภาคที่ ๑ ตอนที่๒-บน.๒๑ article

น.อ.สมหมาย  ลาแก้ว เป็นประธานคณะกรรมการตรวจสอบการฝึก ภาคที่๑ ตอนที่ ๒  ทหารกองประจำการ รุ่นปี ๒๕๕๓  ผลัด ๒  ณ กองพันทหารอากาศโยธิน กองบิน  ๒๑  จ.อุบลราชธานี  เมื่อ ๘ ก.พ.๕๔

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
กิจกรรมศูนย์การทหารอากาศโยธิน

น.อ.ดนัย สินธุชัย ผอ.กฝอ.ศทย.อย.เป็นประธานฝึกช้าราชการที่มิใช่เหล่า อย.ก่อนไปปฏิบัติราชการชายแดน article
กฝอ.ศทย.อย.นำจ่าอากาศตรีกองประจการรุ่นที่ ๑๑๒ จำนวน ๑๔๘ คน ฝึกภาคสนามและยิงปืนด้วยกระสุนจิง ระหว่างวันที่ ๑๖-๒๑ ม.ค.๕๙ ณ ศูนย์ฝึกภาคพื้นทางยุทธวิธีกองทัพอกาศ
อวยพรผู้บังคับบัญชา ศทย.อย.น.อ.มนัส ฤทธิรงค์ รอง ผบ.ศทย.อย.นำข้าราชการร่วมอวยพร พล.อ.ต.สมขาย พงศ์พระธานี ผบ.ศทย.อย.เนื่องในวาระดิถีขึ้นปีใหม่ ๒๕๕๙ article
พล.อ.ต.สมชาย พงศ์พระธานี ผบ.ศทย.อย.ร่วมกับข้าราชการ ศทย.อย.ปลูกต้นไม้ แนวรั้ว ศทย.อย.เพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อม เมื่อ ๑๖ ธ.ค.๕๘ article
ศทย.อย.ฝึกความพร้อมปฏิบัติการกองร้อยควบคุมฝูงชน ประจำปี ๕๙ ตั้งแต่ ๒๙ พ.ย.- ๓ ธ.ค.๕๘ ณ บน.๒๓ ผู้เข้ารับการฝึก จำนวน ๑๒๐ คน (น.๔ , ป.๔๑, พลฯ ๗๕) สังกัด พัน.อย.บน.๒๓ article
แนะนำตัวผู้บังคับบัญชา พล.อ.ต.สมชาย พงศ์พระธานี ผบ.ศทย.อย.เป็นประธานในพิธีแนะนำตัวผู้บังคับบัญชา ของ ศทย.อย.ให้ทหารกองประจำการ รุ่นปี ๒๕๕๘ ผลัดที่ ๒ เมื่อ ๒๗ พ.ย.๕๘ ณ ห้องประชุม ศทย.อย.(๑)
ประดับยศนายทหารประทวน พล.อ.ต.สมชาย พงศ์พระธานี ผบ.ศทย.อย.เป็นประธานประดับยศให้ข้าราชการ ศทย.อย.ที่ได้รับการเลื่อนยศสูงขึ้น เมื่อ ๒๖ พ.ย.๕๘ ณ ห้องผู้บังคับการศูนย์การทหารอากาศโยธิน article
ศทย.อย.นำข้าราชการฝึกทบทวนป้องกันฐานบิน ประจำปี ๕๙ ตั้งแต่ ๘ – ๑๓ พ.ย.๕๘ ณ บน.๔ ผู้เข้ารับการฝึก ๘๘ คน (น.๑๔ ป.๗๔) เป็นข้าราชการสังกัด หน่วยในที่ตั้งดอนเมือง และ ตจว. article
พล.อ.ต.ชัยยะ อุปริรัตน์ ผบ.ศทย.อย.(ท่านเก่า) กระทำพิธีส่งมอบหน้าที่ให้ พล.อ.ต.สมชาย พงศ์พระธานี ผบ.ศทย.อย.(ท่านใหม่) เมื่อวันที่ ๒ ต.ค.๕๘ ณ ศทย.อย article
น.อ.สมชาย พงศ์พระธานี รอง ผบ.ศทย.อย.เป็นประธานปิดการศึกษาหลักสูตร จ่าอากาศตรีกองประจำการ รุ่นที่ 111 เมื่อ ๒๓ ก.ค.๕๘ ณ ห้องประชุม ศทย.อย.(๑) article
พล.อ.อ.สุรจิต สุวรรณทัต และผู้บังคับบัญชารวมทั้งข้าราชการ ทหารกองประจำการ ร่วมทำบุญวันคล้ายวันสถาปนา ศูนย์การทหารอากาศโยธิน หน่วยบัญชาการอากาศโยธิน เมื่อ ๒๒ ก.ค.๕๘ article
น.อ.สมชาย พงศ์พระธานี รอง ผบ.ศทย.อย.เป็นประธานปิดการฝึกโครงการพัฒนาขีดความสามารถครูฝึก ศทย.อย.ประจำปี ๕๘ เมื่อ ๒๑ ก.ค.๕๘ ณ ห้องประชุม ศทย.อย.(๑) article
พล.อ.ท.ชาญฤทธิ์ พลิกานนท์ ผบ.อย. เป็นประธานในพิธีปิดการศึกษาหลักสูตร ส่งทางอากาศอากาศโยธิน รุ่นที่ ๖๓ ณ ห้องประชุม ศทย.อย.(๑) เมื่อ ๖ พ.ค.๕๘ article
พล.อ.ท.ชาญฤทธิ์ พลิกานนท์ ผบ.อย. เป็นประธานในพิธีปิดการศึกษาหลักสูตร การป้องกันฐานบิน รุ่นที่ ๓ เมื่อ ๓๐ เม.ย.๕๘ ณ ห้องประชุม ศทย.อย.(๑) article
น.อ.ดนัย สินธุชัย ผอ.กฝอ.ศทย.อย.เป็นผู้อำนวยการฝึกภาคสนามและยิงปืนด้วยกระสุนจริงทหารกองประจำการ รุ่นปี ๕๗ ผลัดที่ ๒ ประภททหารยุทธการ (รวมการ) ตั้งแต่ ๒๓ -๒๙ เม.ย.๕๘ ที่ศูนย์ฝึกภาคพื้นทางยุทธวิธีกองทัพอากาศ จว.ลพบุรี article
พล.อ.ต.ชัยยะ อุปริรัตน์ ผบ.ศทย.อย.เป็นประธานงานฌาปนกิจ พ.อ.อ.พจนัย อยู่ยง ข้าราชการสังกัด ศทย.อย. ณ วัดบำรุงธรรม จว.อยุธยา เมื่อ ๓๐ เม.ย.๕๘ article
น.อ.สมชาย พงศ์พระธานี รอง ผบ.ศทย.อย.เป็นประธานเปิดการฝึกโครงการพัฒนาขีดความสามารถครูฝึก ศทย.อย.ประจำปี ๕๘ เมื่อ ๙ เม.ย.๕๘ ณ ห้องประชุม ศทย.อย.(๑) article
น.อ.ดนัย สินธุชัย ผอ.กฝอ.ศทย.อย.เป็นประธานตรวจสอบการฝึก ภาคที่ ๑ ตอนที่ ๒ ทหารกองประจำการ รุ่นปี ๒๕๕๗ ผลัดที่ ๒ เมื่อ ๙ เม.ย.๕๘ ณ สนามฝึก ศทย.อย. article
ศทย.อย.จัดพิธีฟังสาร ผบ.ทอ.เนื่องในวันกองทัพอากาศ ประจำปี ๒๕๕๘ โดยมี น.อ.สมชาย พงศ์พระธานี รอง ผบ.ศทย.อย. เป็นประธาน เมื่อ ๙ เม.ย.๕๘ ณ สนามฝึก ศทย.อย. article
จัดงานวันสงกรานต์ ศทย.อย.ข้าราชการและทหารกองประจำการ ร่วมพิธีรดน้ำขอพรจาก ผู้บังคับบัญชา ศทย.อย. เมื่อ ๘ เม.ย.๕๘ article
พล.อ.ท. ชาญฤทธิ์ พลิกานนท์ ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการอากาศโยธิน เป็นประธานในพิธีปิดการศึกษาหลักสูตร การปฏิบัติการพิเศษ รุ่นที่ ๑๐ เมื่อ ๓ เมษายน ๒๕๕๘ ณ บริเวณหน้ากองบัญชาการ หน่วยบัญชาการอากาศโยธิน article
ตรวจเยี่ยมหน่วยฝึกภาคปฏิบัติของการฝึกงานในหน้าที่ สายวิทยาการอากาศโยธิน น.อ.เดชา วามะสิงห์ ผอ.กวก.ศทย.อย.เป็นประธานคณะกรรมการตรวจการฝึกงานในหน้าที่ภาคปฏิบัติของสายวิทยาการอากาศโยธิน ของ นขต.อย. เมื่อ ๓๐ มี.ค.๕๘ article
พล.อ.ท.ชาญฤทธิ์ พลิกานนท์ ผบ.อย. เป็นประธานในพิธีปิดการฝึกความพร้อมปฏิบัติการกองร้อยควบคุมฝูงชน ประจำปี ๕๘ เมื่อวันที่ ๖ ก.พ.๕๘ ณ บน.๒ จว.ลพบุรี
พล.อ.ต.ชัยยะ อุปริรัตน์ ผบ.ศทย.อย.ร่วมกับข้าราชการ,ครอบครัวและทหารกองประจำการ ศทย.อย. ทำกิจกรรมจุดเทียนชัยถวายพระพรแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ เนื่องในวัน ๕ ธันวามหาราช ณ ศทย.อย. article
ปิดหลักสูตร การรบในพื้นที่สิ่งปลูกสร้าง พล.อ.ต.ชัยยะ อุปริรัตน์ ผบ.ศทย.อย.เป็นประธานปิดหลักสูตร การรบในพื้นที่สิ่งปลูกสร้าง โดยมี น.อ.ดนัย สินธุชัย ผอ.กฝอ.ศทย.อย.ให้การต้อนรับ ณ ศูนย์ฝึกภาคพื้นทางยุทธวิธี ทอ. จว.ลพบุรี เมื่อ ๒๑ พ.ย.๕๗ article
ปิดหลักสูตรจ่าอากาศตรีกองประจำการรุ่นที่ ๑๑๐ พล.อ.ต.ชัยยะ อุปริรัตน์ ผบ.ศทย.อย.เป็นประธานในพิธีปิดหลักสูตรจ่าอากาศตรีกองประจำการ รุ่นที่ ๑๑๐ ณ ห้องประชุม ศทย.อย.(๑) เมื่อ ๑๘ พ.ย.๕๗ article
พล.อ.ต.ชัยยะ อุปริรัตน์ ผบ.ศทย.อย.ร่วมงานเลี้ยง ซึ่งจัดเลี้ยงให้กับข้าราชการและทหารกองประจำการ เมื่อ ๑๗ พ.ย.๕๗ article
พล.อ.ต.ชัยยะ อุปริรัตน์ ผบ.ศทย.อย.ร่วมกับข้าราชการและทหารกองประจำการ ศทย.อย. ทำกิจกรรมสวดมนต์และนั่งสมาธิเพื่อถวายเป็นพระาราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ณ ห้องประชุม ศทย.อย.(๑) เมื่อ ๑๓ พ.ย.๕๗ article
พิธีมอบเงินประกันชีวิต พล.อ.ต.ชัยยะ อุปริรัตน์ ผบ.ศทย.อย. เป็นประธาน มอบเงินประกันชีวิตให้กับมารดาของทหารกองประจำการ ของ ศทย.อย.ที่เสียชีวิต เมื่อ ๑๑ พ.ย.๕๗
พล.อ.ต.ชัยยะ อุปริรัตน์ ผบ.ศทย.อย.เป็นประธานในพิธีประดับเครื่องหมายยศให้กับ ข้าราชการ ของ ศทย.อย.ที่ได้รับการแต่งตั้งยศให้สูงขึ้น ณ ห้อง ผบ.ศทย.อย. เมื่อ ๓๑ ต.ค.๕๗ article
พล.อ.ท.ชาญฤทธิ์ พลิกานนท์ ผบ.อย. เป็นประธานในพิธีเปิดการศึกษาหลักสูตร การปฏิบัติการพิเศษ รุ่นที่ ๑๐ (คอมมานโด) เมื่อ ๓๐ ต.ค.๕๗ ณ ศทย.อย. article
น.อ.สมชาย พงศ์พระธานี รอง ผบ.ศทย.อย.เป็นประธานปิดหลักสูตรครูทหารใหม่ รุ่นที่ ๓๓ ของ ศทย.อย. ณ ห้องประชุม ศทย.อย.๑ เมื่อ ๒๙ ต.ค.๕๗ article
พล.อ.ท.ชาญฤทธิ์ พลิกานนท์ ผบ.อย. เป็นประธานคณะตรวจเยี่ยมสายวิทยาการ อย. ณ ศทย.อย. เมื่อ ๒๐ ต.ค.๕๗ โดยมี พล.อ.ตชัยยะ อุปริรัตน์ ผบ.ศทย.อย.ให้การต้อนรับ article
พล.อ.ต.จิรวัฒน์ มูลศาสตร์ ผบ.ศทย.อย.(ท่านเก่า) กระทำพิธี รับ - ส่งหน้าที่ ผบ.ศทย.อย. ให้กับ พล.อ.ต.ชัยยะ อุปริรัตน์ ผบ.ศทย.อย.(ท่านใหม่) เมื่อวันที่ ๑ ต.ค.๕๗ เวลา ๑๕.๒๙ ณ ห้องประชุม ศทย.อย.๑ article
พิธีเปิดการฝึกอบรมลูกเสีอ - เนตรนารี เหล่าอากาศ article
พิธีประดับเครื่องหมายยศให้กับ น.ประทวนที่สังกัด ศทย.อย. ประจำปี ๒๕๕๗ article
การตรวจสอบการฝึกภาคที่ ๑ ตอนที่ ๑ ทหารกองประจำการรุ่น ๒๕๕๗ ผลัดที่ ๑ article
พิธีปิดการศึกษาหลักสูตร ส่งทางอากาศ อากาศโยธิน รุ่นที่ ๖๑ article
พิธีเปิดการอบรม "เพิ่มพูนทักษะความรู้ในสายวิทยาการอากาศโยธิน ให้กับนายทหารใหม่" article
พิธีเปิดการศึกษา หลักสูตรส่งทางอากาศ อากาศโยธิน รุ่นที่ ๖๑
พิธีปิดการศึกษา หลักสูตร จ่าอากาศตรีกองประจำการ รุ่น ๑๐๙
กร.ทอ. ร่วมกับ ศทย.อย. ฝึกอบรม นักศึกษาอาชีวะ ครั้งที่ ๒ ปี ๕๗
พล.อ.ต.จิรวัฒน์ มูลศาสตร์ ผบ.ศทย.อย. เป็นประธานพิธีปิดการศึกษาหลักสูตร ครูทหารใหม่ รุ่นที่ ๓๒ ณ ลานรวมพล ศทย.อย. เมื่อ ๒๒ เม.ย.๕๗
ศูนย์การทหารอากาศโยธิน หน่วยบัญชาการอากาศโยธิน ให้การสนับสนุนการฝึกการยุทธเคลื่อนที่ทางอากาศให้กับ อส.หญิง มวก.๒/๕๖ "ทุติยนารีราชวัลลภ" เมื่อวันที่ ๑๖ - ๑๘ เม.ย.๕๗ ณ.สนามฝึก ศูนย์การทหารอากาศโยธิน
พิธีประดับเครื่องหมายยศให้กับ น.ประทวนที่สังกัด ศทย.อย. ประจำปี ๒๕๕๗
พิธีปิดการศึกษาหลักสูตรการปฎิบัติการพิเศษ รุ่นที่ ๙ ณ สนามฝึก ศทย.อย.
น.อ.ธวัชชัย ชัยมีแรง หก.กกศ.ศทย.อย. เป็นประธานเปิดการศึกษาหลักสูตร ครูทหารใหม่ รุ่นที่ ๓๒ ณ ลานรวมพล ศทย.อย. เมื่อ ๑๑ มี.ค.๕๗
พล.อ.ต.จิรวัฒน์ มูลศาสตร์ ผบ.ศทย.อย. เป็นประธานเปิดการศึกษา หลักสูตรจ่าอากาศตรี กองประจำการ รุ่นที่ ๑๐๙ ณ ลานรวมพล ศทย.อย. เมื่อ ๑๐ มี.ค.๕๗
พล.อ.ท.วรฉัตร ธารีฉัตร ผบ.อย. เป็นประธานพิธีปิดการศึกษา หลักสูตรส่งทางอากาศอากาศโยธิน รุ่นที่ ๖๐ ณ ลานรวมพล ศทย.อย. เมื่อ ๗ มี.ค.๕๗
การทดสอบสมรรถภาพร่ายกายเพื่อเข้ารับการศึกษาหลักสูตรส่งทางอากาศ รุ่นที่ ๖๑ เมื่อวันที่ ๑๙ ก.พ.๕๗ article
พล.อ.ท.วรฉัตร ธารีฉัตร ผบ.อย. เป็นประธานในพิธีปิดการศึกษาหลักสูตรอากาศโยธิน ชั้นสัญญาบัตร รุ่นที่ ๓ เมื่อวันที่ ๑๑ ก.พ.๕๗ โดยมีผู้สำเร็จการศึกษาทั้งสิ้น ๒๑ คน article
พล.อ.ต.จิรวัฒน์ มูลศาสตร์ ผบ.ศทย.อย. เป็นประธานในพิธีปิดการศึกษาหลักสูตรอากาศโยธิน ชั้นประทวน รุ่นที่ ๖ เมื่อวันที่ ๔ ก.พ.๕๗ โดยมีผู้สำเร็จการศึกษาทั้งสิ้น ๒๓ คน article
น.อ.วิญญา ฯ เสธ.ศทย.อย.เป็นประธาน พิธีเปิดหลักสูตรทหารอากาศโยธิน ชั้นประทวน รุ่นที่ ๓เมื่อวันที่ ๑๗ ธ.ค.๕๖ โดยมีระยะเวลาเข้ารับการศึกษา ตั้งแต่ ๑๗ ธ.ค.๕๖ –๔ ก.พ.๕๗ มีผู้เข้ารับการศึกษาชั้นประทวน จำนวน ๒๓ คน
พล.อ.ต.สุชิน วรรณโรจน์ รอง ผบ.อย.เป็นประธาน พิธีเปิดหลักสูตรทหารอากาศโยธินชั้น สัญญาบัตร รุ่นที่ ๓ เมื่อวันที่ ๑๖ ธ.ค.๕๖ โดยมีระยะเวลาเข้ารับการศึกษา ตั้งแต่ ๑๖ ธ.ค.๕๖ – ๑๑ ก.พ.๕๗ มีผู้เข้ารับการศึกษาชั้นสัญญาบัตร จำนวน ๒๑ คน
กกศ.ศทย.อย.เปิดการอบรมให้ความรู้เรื่องโรคเอดส์และยาเสพติดให้กับทหารกองประจำการ รุ่นปี ๒๕๕๖ ผลัด ๒ โดยมี เสธ.ศทย.อย.เป็นประธานในพิธี เมื่อวันที่ ๑๙ ธ.ค.๕๖ ณ ห้องประชุม ศทย.อย.(๑) โดยมีวิทยากรจากสำนักงาน ป.ป.ส. บรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับยาเสพติด และ วิทยากรจ
พล.อ.ท.วรฉัตร ธารีฉัตร ผบ.อย.เป็นประธานในพิธีประดับเครื่องหมายยศ ใหักับนายทหารชั้นสัญญาบัตร ของ อย.ที่ได้รับพระราชทานเลื่อนยศสุงขึ้น ณ ห้องประชุม อย.(๒) เมื่อ ๒๓ ธ.๕.๕๖
พล.อ.ต.จิรวัฒน์ มูลศาสตร์ ผบ.ศทย.อย. นำ หน.นขต.ศทย.อย. เข้าอวยพร ผู้บังคับบัญชา ของหน่วยบัญชาการอากาศโยธิน เนื่องในวันขึ้นปีใหม่ ๒๕๕๗
น.ท.ชินทัพพ์ ชนม์พัทธ์เมธา รอง หก.กฝอ.ศทย.อย.เป็นผูัอำนวยการฝึก การฝึกความพร้อมปฏิบัติการกองร้อยควบคุมฝูงชน ประจำปี ๕๗ ณ พัน.อย.บน.๕๖ โดยมี น.อ.ภูวดล สอนดวงใจ ผบ.บน.๕๖ เป็นประธาน พิธี เปิด-ปิด การฝึก ระหว่าง ๑๔-๒๖ ธ.ค.๕๖
พล.อ.ท.วรฉัตร ธารีฉัตร ผบ.อย.เป็นประธานในพิธีเปิดหลักสูตรปฏิบัติการพิเศษ รุ่นที่ ๙ โดยมี พล.อ.ต.จิรวัฒน์ มูลศาสตร์ ผบ.ศทย.อย.ให้การต้อนรับ ณ บริเวณลานรวมพล ศทย.อย. ในวันที่ ๑ พ.ย.๕๖ article
พล.อ.ต.จิรวัฒน์ มูลศาสตร์ ผบ.ศทย.อย.นำ หน.นขต.ศทย.อย.แนะนำตัวทหารใหม่ รุ่นปี ๒๕๕๖ ผลัดที่ ๒ ณ อาคารวิวัฒน์ ศทย.อย. ใน ๒๓ ธ.ค.๕๖
น.อ.วิญญา โพธิ์คานิช เสธ.ศทย.อย.นำข้าราชการ และทหารกองประจำการ ศทย.อย. ร่วมพิธีถวายราชสุดดีสวดมนต์ถวายพระพรชัยมงคลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่ ดย.อย. โดยมี น.อ.เอกศักดิ์ เทภาสิทธิ์ รอง ผบ.ดย.เป็นประธานในพิธี วันที่ ๔ ธ.ค.๕๖ เวลา ๐๗.๔๕
พล.อ.ท.วรฉัตร ธารีฉัตร ผบ.อย.มอบเสื้อรุ่น ให้กับ นร.ปพ.๙ ที่ผ่านปัญหาการทดสอบสภาพร่างกาย และจิตใจ (3 Hell Night) ของหลักสูตรการปฏิบัติการพิเศษ รุ่นที่ ๙ ณ หน่วยบัญชาการอากาศโยธิน เมื่อ ๐๗๓๐ ๑ ธ.ค.๕๖
กองทัพอากาศ โดย กร.ทอ. ร่วมกับ อย. ได้จัดการฝึกโครงการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมนักเรียนอาชีวะ ในวันที่ ๒๑ - ๒๗ ต.ค.๕๖ ณ ศทย.อย. โดยมี พล.อ.อ.ชลิต พุกผาสุก องคมนตรี เป็นประธานเปิด - ปิดการอบรม
น.อ.ทศกร กายเพชร ทำพิธี รับ-ส่งหน้าที่ หก.กฝอ.ศทย.อย.ให้กับ น.อ.ธีรภัทร ปล้องทอง ณ ลานหน้าเสาธง ศทย.อย. ใน ๑๕ ต.ค.๕๖
น.อ.ธีรภัทร ปล้องทอง ทำพิธี รับ-ส่งหน้าที่ หก.กสพ.ศทย.อย.ให้กับ น.ท.วัชระ สกุลรัตน์ ณ ห้องประชุม ศทย.อย. ๒ ใน ๑๕ ต.ค.๕๖
น.ท.ชินทัพพ์ ชนม์พัทธ์เมธา รองหก.กฝอ.ศทย.อย.เป็นประธานพิธีปิดหลักสูตรครูทหารใหม่ ณ ห้องประชุม ศทย.อย.๑ วันที่ ๑๐ต.ค.๕๖ เวลา ๑๐๐๐
พล.อ.ต.จิรวัฒน์ มูลศาสตร์ ผบ.ศทย.อย.เป็นประธานในพิธีปิดหลักสูตรจ่าอากาศตรีกองประจำการ รุ่นที่ ๑๐๘ ณ ห้องประชุม ศทย.อย.๑ วันที่ ๑๐ต.ค.๕๖ เวลา ๐๙๓๐
พิธีรับ - ส่งหน้าที่ ผบ.ศทย.อย. ๓ ต.ค.๕๖
พล.อ.ต.สุชิน วรรณโรจน์ ผบ.ศทย.อย.เป็นประธานในการวิ่งสวนสนามของ หลักสูตร นจป. รุ่นที่ ๑๐๘ จำนวน ๑๔๕ คน ซึ่งมี หน.นขต.ศทย.อย.และนายทหารผู้ใหญ่ ร่วมพิธี บริเวณถนนหน้าลานเอนกประสงค์ วันที่ ๓๐ ก.ย.๕๖
พล.อ.ต.สุชิน วรรณโรจน์ ผบ.ศทย.อย. ได้นำข้าราชการและทหารกองประจำการ ศทย.อย.ร่วมจุดเทียนชัยถวายพระพรเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ วันที่ ๑๒ ส.ค.๕๖
พล.อ.ต.สุชิน วรรณโรจน์ ผบ.ศทย.อย. เป็นประธานในพิธีมอบของที่ระลึกให้กับข้าราชการที่เกษียณอายุราชการ และมอบอุปกรณ์เครื่องใช้ในสำนักงานให้กับหน่วย นขต.ศทย.อย. ในวันที่ ๒๔ ก.ย.๕๖
พล.อ.ต.สุชิน วรรณโรจน์ ผบ.ศทย.อย. เป็นประธานเปิด "ลานเสริมสร้างสมรรถภาพร่างกาย" วันที่ ๒๔ ก.ย.๕๖ ณ ศูนย์ทหารอากาศโยธิน หน่วยบัญชาการอากาศโยธิน
พล.อ.ท.ยุทธนา สุกุมลจันทร์ ผบ.อย.ตรวจเยี่ยมการฝึกอบรมกำลังพลก่อนไปปฏิบัติราชการในพื้นที่ จชต. โดยมี น.อ.ทศกร กายเพชร ผู้อำนวยการฝึก ให้การต้อนรับ ณ ศูนย์ฝึกภาคพื้นทางยุทธวิธี ทอ. จว.ลพบุรี วันที่ ๑๗ ก.ย.๕๖
น.อ.ภักดี รักญาติ เสธ.ศทย.อย. เป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกอบรมลูกเสือ - เนตรนารีเหล่าอากาศปี ๒๕๕๖ วันที่ ๒๓ - ๒๕ ส.ค.๕๖
พัฒนาหน่วย ศทย.อย. ทาสีกำแพง เสร็จสมบูรณ์ ภูมิทัศน์ด้านหน้าหน่วย ศทย.อย.
แจ้งกำหนดวันทดสอบการฝึกงานในหน้าที่ภาควิชาการสายวิทยาการ อย.และ ดย. ประจำปี ๕๖
การฝึก นักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่ ๑
เมื่อวันที่ ๕ส.ค.๕๖ ผบ.ศทย.อย.เปิดอบรมภาษาอังกฤษขั้นพื้นฐานให้กับข้าราชการ ศทย.อย. ณ ห้องเรียนภาษาอังกฤษ ศทย.อย.โดยเชิญ อาจารย์จากศูนย์ภาษา ยศ.ทอ.
การฝึกปฏิบัติการเชิงสันติภาพแบบสถานี(GPOI) ประจำปี๕๖ ให้แก่ข้าราชการเหล่า อย. ตั้งแต่ ๖ - ๑๔ ก.ค.๕๖ ณ ศูนย์ฝึกภาคพื้นทางยุทธวิธี ทอ.จว.ลพบุรี
พล.อ.ต.ธานินทร์ กิจสาสี จก.จร.ทอ.และ น.อ.ฉัตรชัย มุขพรม รอง จก.จร.ทอ. เข้าตรวจกิจการของ ศทย.อย.โดยมี พล.อ.ต.สุชิน วรรณโรจน์ ผบ.ศทย.อย.และ หน.นขต.ศทย.อย.รับการตรวจกิจการ ในวันที่ ๒๖ ก.ค.๕๖
น.อ.ภักดี รักญาติ เสธ.ศทย.อย. ให้การต้อนรับ พล.อ.ท.อนิรุท กิตติรัต ผู้ช่วยเสนาธิการทหารอากาศ ฝ่ายกิจการพลเรือน ประธานในพิธีเปิดโครงการค่ายปรับเปลี่ยนพฤติกรรมจิราสา ทอ. ณ ห้องประชุม ศทย.อย.๑ เมื่อวันมี่ ๒๖ ก.ค.๕๖ เวลา ๐๙๐๐
พล.อ.ต.สุชิน วรรณโรจน์ นำข้าราชการทหารกองประจำการทำความสะอาดครั้งใหญ่ เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนา ศทย.อย. ในวันที่ ๑๙ ก.ค.๕๖
พล.อ.ต.สุชิน วรรณโรจน์ ผบ.ศทย.อย. เป็นประธานกิจกรรมวันคล้ายวันสถาปนา ศทย.อย.ครบ ๕๑ ปี ในวันที่ ๑๘ ก.ค.๕๖
พิธีปิดหลักสูตรส่งทางอากาศ อากาศโยธิน รุ่นที่ ๕๙ วันที่ ๕ ก.ค.๕๖
วันพบญาติทหารใหม่รุ่นปี ๕๖ ผลัดที่๑ เมื่อวันที ๒๘ มิ.ย.๕๖ ณ สนามกีฬาทอ. ธูปะเตมีย์ โดยมี ผบ.อย. เป็นประธาน และมีทหารกองประจำการและญาติเข้าร่วมประมาณ ๓,๘๐๐ คน
พิธีตรวจสอบภาค ๑ ตอนที่ ๑ ระหว่างวันที่ ๑๘ มิ.ย.๕๖ / สห. วันที่ ๒๐ มิ.ย.๕๖ / ศทย. ๒๕ มิ.ย.๕๖ / ร้อยพล.พยาบาล article
การแข่งขันกีฬา อากาศโยธิน ประจำปี ๒๕๕๖ article
พล.อ.ต.สุชิน วรรณโรจน์ ผบ.ศทย.อย. ต้อนรับหน่วยทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์ ฯ ในโอกาสเดินทางไกลทางยุทธวิธีและพักแรม
พล.อ.ท.ยุทธนา สุกุมลจันทร์ ผบ.อย.เป็นประธานในพิธีเปิดการศึกษาหลักสูตรส่งทางอากาศ อากาศโยธิน รุ่นที่ ๕๙ เมื่อ ๓ มิ.ย.๕๖
พล.อ.ต.สุชิน วรรณโรจน์ ผบ.ศทย.อย. ตรวจเยี่ยมการเรียกพลเพื่อฝึกวิชาทหารของกองทัพอากาศ ประจำปี ๒๕๕๖ เมื่อ ๒๗ พ.ค.๕๖ ณ กองบิน ๕ จว.ประจวบคีรีขันธ์
การฝึกการรบในพื้นที่สิ่งปลูกสร้าง ระหว่าง ๘-๑๗ พ.ค. ๕๖ ณ ศูนย์ฝึกทางยุทธวิธี ทอ. จว.ลพบุรี
การวิ่งสวนสนามของ นร.หลักสูตรจ่าอากาศตรีกองประจำการ รุ่นที่๑๐๗ และ หลักสูตร ครูฝึกทหารใหม่ รุ่นที่ ๓๑
พิธีปิดหลักสูตรการปฏิบัติการพิเศษ รุ่นที่ 8
ศทย.อย. จัดกิจกรรม Big cleaning Day เนื่องในวันกองทัพอากาศ ๙ เม.ย.
พิธีเปิดการศึกษาหลักสูตรจ่าอากาศตรีกองประจำการ รุ่นที่ ๑๐๗
ประกาศรับสมัครผู้เข้ารับการศึกษาหลักสูตรส่งทางอากาศ อากาศโยธิน รุ่น ๕๙
พิธีเปิดการศึกษาหลักสูตรส่งทางอากาศอากาศโยธิน รุ่นที่ ๕๘ และ การฝึกอบรม
ตรวจสอบภาคทหาร ศูนย์การทหารอากาศโยธิน
บูคคลดีเด่น ประจำปี ๕๕
ตรวจสอบภาคที่๑ตอนที่๑ ศทย.อย.
ขอแสดงความยินดีกับ ข้าราชการที่ได้รับพระราชทานเลื่อนยศสูงขึ้น
ร่วมจุดเทียนชัยถวายพระพร
ทดสอบร่างกายข้าราชการ ศูนย์การทหารอากาศโยธิน พ.ย.55
ผบ.ศทย.อย.และนายทหารชั้นผู้ใหญ่ ศทย.อย.ร่วมต้อนรับ ผบ.ทอ.และคณะ
พิธีเปิดการศึกษาหลักสูตร การปฏิบัติการพิเศษ รุ่นที่ 8
พิธีอำลาการปฏิบัติหน้าที่ราชการ ทหารกองประจำการ รุ่นปี ๕๓ ผลัดที่ ๒
ผบ.ศทย.อย.ตรวจเยี่ยมชมอาคารศูนย์ฝึกภาคพื้นฯและดูความก้าวหน้าสนามยิงปืน
ฝึกภาคสนาม นดอ.ประจำปี ๕๕
พิธีรับ-ส่งหน้าที่ ผบ.ศทย.อย.ประจำปี๕๕
ฝึกป้องกันฐานที่ตั้งให้กับ ข้าราชการ ทอ.ที่มิใช่เหล่า อย.สห.ประจำปี 55
ฝึกความพร้อมปฏิบัติการกองร้อยควบคุมฝูงชน ครั้งที่ ๒ ประจำปี ๕๕ ณ บน.๔๖ ฯ
พิธีตรวจสอบภาคการฝึกภาคที่ 1 ตอนที่ 1 ของ ศูนย์การทหารอากาศโยธิน
พิธีปิดการศึกษาหลักสูตรการปฏิบัติการพิเศษ รุ่นที่ ๗
พิธีปิดการศึกษาหลักสูตรจ่าอากาศตรีกองประจำการ รุ่นที่ ๑๐๕
พิธีปิดการศึกษาหลักสูตรส่งทางอากาศอากาศโยธิน รุ่นที่ ๕๗
โดดร่มจากอากาศยานจริง หลักสูตรส่งทางอากาศอากาศโยธิน รุ่นที่๕๗
ฝึกภาคสนามหลักสูตรจ่าอากาศตรีกองประจำการ รุ่น๑๐๕
เปิดหลักสูตรส่งทางอากาศ รุ่นท่ี ๕๗
พิธีประดับเครื่องหมายยศให้กับ น.ประทวนที่สังกัด ศทย.อย.
พิธีอัญเชิญพระสยามเทวาธิราช พระชัยมงคล ประทับศาล
สงกรานต์-ศทย๕๕
การฝึกอบรมข้าราชการก่อนไปปฏิบัติหน้าที่ ใน จชต.ครั้งที่๑/๕๕
เปิดรับสมัคร หลักสูตรการปฏิบัติการพิเศษ รุ่นที่ ๘
เปิดหลักสูตรจ่าอากาศตรีกองประจำการ รุ่นที่ ๑๐๕
โครงการกีฬาต้านภัยยาเสพติด ประจำปี ๕๕ article
การฝึกข้าราชการ ทอ.ที่มิใช่เหล่า อย.ก่อนไปปฏิบัติราชการสนาม ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๕๕
พิธีปิดการศึกษาหลักสูตรทหารอากาศโยธิน ชั้น ประทวน รุ่นที่๕
พิธีปิดการฝึกการรบในพื้นที่สิ่งปลูกสร้างประจำปี ๕๕
เปิดหลักสูตรส่งทางอากาศ รุ่นที่ ๕๖ article
ตรวจสอบภาคการฝึกภาคที่ ๑ ตอนที่๒-ปี๒๕๕๕
ฝึกความพร้อมปฎิบัติการกองร้อยควบคุมฝูงชน ครั้งที่ ๑/๕๕
พิธีเปิดการศึกษาหลักสูตรการปฏิบัติการพิเศษ รุ่นที่ ๗
พิธีเปิดการศึกษาหลักสูตรทหารอากาศโยธิน ชั้น น.ประทวน รุ่นที่ ๕
ขอแสดงความยินดีกับผู้ได้รับพระราชทานยศสูงขึ้น
ทำความสะอาดใหญ่54ศูนย์การทหารอากาศโยธิน
พล.อ.ท.วรฉัตร ธารีฉัตร ผบ.อย.เป็นประธานในพิธีเปิดหลักสูตรปฏิบัติการพิเศษ รุ่นที่ ๙ โดยมี พล.อ.ต.จิรวัฒน์ มูลศาสตร์ ผบ.ศทย.อย.ให้การต้อนรับ ณ บริเวณลานรวมพล ศทย.อย. ใน ๑ พ.ย.๕๖
พิธีปิดหลักสูตรจ่าอากาศตรีกองประจำการ รุ่นที่ ๑๐๔
ฝึกความพร้อมปฏิบัติการ กกล.ทอ.ฉก.๙ครั้งที่๒ article
วันคล้ายวันสถาปนา ศทย.49ปี
การฝึกปฏิบัติการเชิงสันติภาพ GPOI ประจำปี54
พิธีปิดการฝึกการรบในพื้นที่สิ่งปลูกสร้าง๕๔
แจ้งกำหนดวันทดสอบการฝึกงานในหน้าที่ article
พิธีเปิดโครงการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่จ่ากอง รุ่นที่ ๔
พิธีปิดการศึกษาหลักจ่าอากาศตรีกองประจำการ รุ่นที่ ๑๐๓
พิธีปิดการศึกษาหลักสูตรทหารอากาศโยธิน ชั้นประทวน รุ่นที่ 4
พิธีปิดการศึกษาหลักสูตร อารักขาบุคคลสำคัญ ๕๔
ตรวจสอบการฝึกภาคที่ ๑ ตอนที่๒-บน.๑ article
ตรวจสอบการฝึกภาคที่ ๑ ตอนที่๒-บน.๒๓ article
ตรวจสอบการฝึก ภาคที่๑ ตอนที่๒-บน.๔๑ article
ตรวจสอบการฝึก ภาคที่๑ ตอนที่๒-บน.๔๖ article
พิธีเปิดการฝึกภาคสนาม นศท.ปี ๑ ในส่วน ทอ. ณ รร.การบิน
พิธีปิดการฝึกความพร้อมกองร้อยปฏิบัติการควบคุมฝูงชน ครั้งที่ ๑ article
พิธีเปิดการศึกษาหลักสูตร พลทหารดุริยางค์ รุ่นที่ 18 และ พลสัญญาณแตรเดี่ยว รุ่นที่ 27
พิธีปิดการศึกษาหลักสูตรการปฏิบัติการพิเศษ รุ่นที่ ๖
ผบ.ศทย.อย.ศึกษาดูงาน นย.
ตรวจเยี่ยมการฝึก ทบทวนการป้องกันฐานบิน ครั้งที่๑/๕๔ ,ณ บน.๕ จ.ประจวบฯ
พิธีเปิดการศึกษาหลักสูตรส่งทางอากาศอากาศโยธิน รุ่นที่ ๕๕
พิธีปิดการศึกษาหลักสูตรจ่าอากาศตรีกองประจำการ รุ่นที่ ๑๐๒
ฝึกอบรมข้าราชการก่อนไปปฏิบัติหน้าที่ในพื้นที่ จชต.
อบรมลูกเสือและเนตรนารีเหล่าอากาศ ประจำปี 2553
วันคล้ายวันสถาปนา-ศทย.ครบรอบ48ปี
พิธีปิดการฝึกการรบในพื้นที่สิ่งปลูกสร้าง
ฝึกทบทวนการป้องกันฐานบิน ณ บน.21
พิธีเปิดการศึกษาหลักสูตรการปฏิบัติการพิเศษ รุ่นที่ ๖
พิธีปิดการศึกษาหลักสูตรจ่าอากาศตรีกองประจำการ รุ่นที่ ๑๐๑
สงกรานต์-ศทย๕๓
ผบ.อย.ทำพิธีปิดการฝึกโดดร่มภาคอากาศ หลักสูตรส่งทางอากาศอากาศโยธิน รุ่นที่ ๕๔
ฝึกข้าราชการก่อนไปปฏิบัติหน้าที่ราชการสนามชายแดนประจำปี๕๓
ศึกษาดูงาน ศสท.กส.ทบ.
พิธีเปิดการศึกษาหลักสูตรส่งทางอากาศอากาศโยธิน รุ่นที่ 54
พิธีเปิดการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่อารักขาบุคคลสำคัญ
พิธีเปิดการศึกษาหลักสูตรจ่าอากาศตรีกองประจำการ รุ่นที่ ๑๐๑
พิธีปิดการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ระบบควบคุมและสั่งการอาวุธต่อสู้อากาศยาน
ศทย.ฯรับโล่ห์รางวัลจาก ผบ.ทอ. article
งานเปีใหม่ศูนย์การทหารอากาศโยธิน article
ตรวจสอบภาคการฝึกภาคที่๑ตอนที่๑ศทย.
พิธีประดับเครื่องหมายแสดงความสามารถการปฏิบัติการพิเศษ และปิดการศึกษาหลักสูตรการปฏิบัติการพิเศษ รุ่นที่ 5
การฝึกทบทวนการป้องกันฐานบิน ครั้งที่ 1/53
ภาพการฝึกหลักสูตรการปฏิบัติการพิเศษ รุ่นที่ 5 ณ กองพันลาดตระเวน ฯ
พิธีปิดการฝึกการดำน้ำ หลักสูตร การปฏิบัติการพิเศษรุ่นที่ 5
ผบ.ศทย.เยี่ยมชมการฝึกการดำน้ำหลักสูตร ปพ.5
พิธีปิดการศึกษาหลักสูตรส่งทางอากาศอากาศโยธิน รุ่นที่ ๕๓
คนดีสังคมไทย2552
พิธีลงนามถวายพระพร
พิธีเปิดการศึกษา หลักสูตรส่งทางอากาศอากาศโยธิน รุ่นที่ 53
อบรมลูกเสือและเนตรนารีเหล่าอากาศ ประจำปี52
สถาปนาศูนย์การทหารอากาศโยธิน ครบรอบ 47 ปี
ฝึกนักเรียนพยาบาลทหารอากาศ
พิธีปิดหลักสูตรเจ้าหน้าที่อารักขาบุคลสำคัญ รุ่นที่ ๑
เปิดการศึกษาหลักสูตรการปฏิบัติการพิเศษ รุ่นที่ ๕
พิธีรับมอบหน้าที่ ผบ.ศทย.อย.
เปิดการศึกษาหลักสูตรส่งทางอากาศอากาศโยธิน รุ่นที่ 52
พิธีปิดการศึกษาหลักสูตรการปฏิบัติการพิเศษ รุ่นที่ ๔ article
ตรวจสอบภาคการฝึก article
พิธีปิดการฝึกภาคสนามและประดับเครื่องหมาย..หลักสูตรการปฏิบัติการพิเศษ รุ่นที่ 4
พิธีปิดการศึกษาหลักสูตรส่งทางอากาศอากาศโยธิน รุ่นที่ ๕๑ article
พิธีรับส่งหน้าที่ ผู้บังคับการศูนย์การทหารอากาศโยธิน ๑ ต.ต.๕๑ article
พิธีปิดการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่อารักขาบุคคลสำคัญ
เปิดการฝึกอบรม จนท.อารักขาบุคคลสำคัญ
พิธีเปิดการศึกษาหลักสูตรการปฏิบัติการพิเศษ รุ่นที่ ๔
พิธีปิดการศึกษาหลักสูตรทหารอากาศโยธิน รุ่นที่ ๑
ฝึกหลักสูตรการปฏิบัติการพิเศษ รุ่นที่ 3 ที่ บน.2 จ.ลพบุรี
ฝึกข้าราชการที่มิใช่เหล่า อย.ไปชายราชการแดน น.อ.ดนัย สินธุชัย ผอ.กฝอ.ศทย.อย.เป้นประธานเปิดการฝึกข้าราชการที่มิใช่ เหล่า อย.ก่อนไปปฏิบัติราชการชายแดน เมื่อ ๗ มี.ค.๕๙
ฝึกข้าราชการที่มิใช่เหล่า อย.ไปชายราชการแดน น.อ.ดนัย สินธุชัย ผอ.กฝอ.ศทย.อย.เป้นประธานเปิดการฝึกข้าราชการที่มิใช่ เหล่า อย.ก่อนไปปฏิบัติราชการชายแน
ฝึกข้าราชการที่มิใช่เหล่า อย.ไปชายราชการแดน น.อ.ดนัย สินธุชัย ผอ.กฝอ.ศทย.อย.เป้นประธานเปิดการฝึกข้าราชการที่มิใช่ เหล่า อย.ก่อนไปปฏิบัติราชการชายแน
ศทย.อย.นำข้าราชการฝึกทบทวนป้องกันฐานบิน ประจำปี ๕๙ ตั้งแต่ ๘ – ๑๓ พ.ย.๕๘ ณ บน.๔ ผู้เข้ารับการฝึก ๘๘ คน (น.๑๔ ป.๗๔) เป็นข้าราชการสังกัด หน่วยในที่ตั้งดอนเมือง และ ตจว. article
ศทย.อย.จัดทหารกองประจำการรุ่นปี ๕๖ ผลัดที่ ๑ ร่วมกิจกรรมโดยมี ผบ.อย. เป็นประธานสารสนเทศศูนย์การทหารอากาศโยธิน